IES Joanot Martorell

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente

Aclariment procediment entrega llibres Xarxa Llibres juliol 2018

E-mail Imprimir PDF

ES RECORDA A TOT L'ALUMNAT PARTICIPANT AL BANC DE LLIBRES PER AL CURS 18/19 QUE NO HAGI FET LLIURAMENT DEL LOT COMPLET DE LLIBRES DEL CURS 17/18 QUE HO HAURÀ DE FER EL DIA 4 DE JULIOL EN HORARI DE 10h A 12h.

EL LLOC DE LLIURAMENT SERÀ A L'AULA CORRESPONENT A CADA GRUP PER A L'ENTREGA DE NOTES DE L'AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA.

ÉS IMPRESCINDIBLE PORTAR EL DOCUMENT: "DOCUMENT DE LLIURAMENT DE LLIBRES I MATERIAL CURRICULAR" EMPLENAT, IMPRÈS I SIGNAT. EL MODEL CONSTA DE DOS EXEMPLARS, UN PER A L'ADMINISTRACIÓ I UN ALTRE PER EDUCACIÓ. S'HAN D'EMPLENAR, SIGNAR I IMPRIMIR ELS DOS. EL MODEL ESTÀ DISPONIBLE A LA WEB CONSELLERIA EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, A L'ENLLAÇ:

http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

 

Última actualización el Miércoles, 25 de Julio de 2018 09:14
 

Llistats llibres per al curs 2018-19

E-mail Imprimir PDF

En els documents adjunts podeu veure els llistats dels llibres per al curs vinent.

icon Llibres Text 1-2 ESO curs 1819 (170.72 kB)

icon Llibres Text 3-4 ESO curs 1819 (191.23 kB) (Actualitzat a 28/6/2018)

icon Llibres Text Batxillerat curs 1819 (183.16 kB)

Última actualización el Miércoles, 25 de Julio de 2018 09:13
 

Horari exàmens avaluació extraordinària juny 2018

E-mail Imprimir PDF

Aquest és l'horari dels exèmens de l'avaluació extraordinària de juny de 2018. En cas de que es solapen 2 exàmens, s'haurà de comunicar al professorat implicat durant l'horari de reclamacions de notes per a buscar un horari adequat. Aquest horari és tant per a les assignatures suspeses d'aquest curs com les pendents de cursos anteriors.

1 BATX

1 ESO

2 ESO

3 ESO

4 ESO

FPB I

FPB II

DIMECRES 27 DE JUNY

8:00 a 9:30

EDU. FÍSICA

EDU. FÍSICA

EDU. FÍSICA

EDU. FÍSICA

EDU. FÍSICA

9:30 a 11:00

CASTELLÀ 254

CASTELLÀ 251

CASTELLÀ 252

AMB. LING 2X 254

CASTELLÀ 253

CASTELLÀ 254

O.C.E. 151

11:00 a 12:30

LLATÍ 214

FÍSICA I QUÍMICA 171

CULT. CIENTIF. 171

FÍSICA I QUÍM. 172

FÍSICA I QUI. 173

FÍSICA I QUIM. 171

CIENCIAS AP. 171

OFIM. 151

CIENCIES 151

12:30 a 14:00

LITERATURA UNIV.   261

FRANCÉS 121

TIC 111

OPTATIVES:

FRANCÉS 121

INFORMÀTICA 111

I.A.E.E 214

EPV 141

O.I. CAS/VAL/MAT  151

OPTATIVES:

FRANCÉS 121

INFORMÀTICA 111

I.A.E.E 214

CULT. CLÀSICA 281

OPTATIVES:

FRANCÉS 121

INFORMÀTICA 112

I.A.E.E 214

CULT. CLÀSICA 281

OPTATIVES:

FRANCÉS 121

INFORMÀTICA 112

MONT.      151

15:30 a 17:00

ANGLÉS 274

ANGLÉS 271

ANGLÉS 272

ANGLÉS 273

ANGLÉS 274

IMX 151

17:00 a 18:30

RELIGIÓ 181

ANATOMIA AP. 172

RELIGIÓ 181

V. ÈTICS 251

RELIGIÓ 181

V. ÈTICS 251

RELIGIÓ 181

V. ÈTICS 252

ARTS ESC. 241

RELIGIÓ 181

V. ÈTICS 253

DIJOUS 28 DE JUNY

8:00 a 9:30

MATEMÀTIQUES 222

MAT. APL. CCSS I 223

GREC I 215

MATEMÀTIQUES 232

MATEMÀTIQUES 233

MATEMÀTIQUES 234

MATEMÀTIQUES 224

ÀMB. CIENT 4 X 172

9:30 a 11:00

HISTÒRIA MÓN. 284

BIOLOGÍA Y G. 174

GEOGRAFIA I H. 281

GEOGRAFIA I H. 282

GEOGRAFIA I H. 283

GEOGRAFIA I H. 284

ÀMB. LING 4 X 272

SOC 151

SOC     151

11:00 a 12:30

VALENCIÀ 264

VALENCIÀ 261

AMB. LING 1X 271

VALENCIÀ 262

VALENCIÀ 263

ÀMB.LING 3 X 263

VALENCIÀ 264

12:30 a 14:00

FILOSOFÍA I 212

DIBUIX ART. 141

BIOLOGIA I G. 171

E. PLÀSTICA 141

BIOLOG. I GEOL. 173

E. PLÀSTICA 141

ÀMB. CIENT 3 X 183

BIOLOG. I GEOL. 174

E. PLÁSTICA 141

CULT. CIENT. 174

FILOSOFÍA 212

CIÈNCIES 151

15:30 a 17:00

TECNOLOGIA IND. 152

TECNOLOGÍA 152

AMB. CIENT 1X 174

TECNOLOGÍA 152

AMB. CIENT 2X 151

TECNOLOGÍA 163

TECNOLOGÍA 163

LLATÍ 174

C. APLICADES 171

17:00 a 18:30

ECONOMÍA 171

LLENGUATJE MUS.  241

MÚSICA 241

MÚSICA 241

MÚSICA 241

ECONOMIA 171

I.A.E.E 171

MÚSICA 241

FOL-1 151

FOL-2 151

Recordem que les reclamacions de notes de l'avaluació ordinaria són:

-dimecres 20 de juny de 12:00 a 14:00

-diojous 21 de juny de 11:00 a 13:00

-divendres 22 de juny de de 9:30 a 11:30

Última actualización el Lunes, 25 de Junio de 2018 12:21
 

EL CIRC DEL JOANOT: ACTUACIÓ FINAL

E-mail Imprimir PDF

Aquest any, el Circ del Joanot ha estat subvencionat per l'Ajuntament de València, València Ciutat Educadora , que ha considerat interessant el nostre Projecte.   També,  el Projecte del Circ ha estat inclòs dintre del PAM (Pla d'Actuació per a la Millora del Centre) i ha estat format per quatre Tallers:

- Taller d'Acrobàcies, Màgia, Carioques i Malabars, coordinat per la professora Marivi de Antonio , coordinadora també del Projecte.
- Taller d'Expressió Corporal, coordinat per la professora Ana de Scals, encarregat de treballar amb les pallasses i les presentadores.
- Taller d'Escenografia, coordinat per la professora Antígona Torregrosa que treballa la construcció de l'Escenari i el muntatge en general.
- Taller d'Audiovisuals, coordinat per la professora Ana Roig, aquesta que escriu aquest post i que treballa l'audio i video, així com els blocs i la web.

El Projecte del circ té com a finalitat la coordinació i relació amb les escoles de Primària de la zona i la realització d'activitats integradores i motivadores.  En aquest curs hem fet actuacions a les escoles  CEIP SARA FERNANDEZ i CEIP PROFESSOR RAMIRO JOVER i com a final de curs, demà dia 19 de Juny, farem una actuació al nostre Institut, IES JOANOT MARTORELL DE VALÈNCIA.  Així mateix , el nostre agraïment a l'Equip Directiu del Centre al Valorar el nostre Projecte. Continuarem, això esperem.

 

Si voleu saber més coses del Circ del Joanot , podeu entrar al bloc :

http://elcircodeljoanot.blogspot.com


Última actualización el Lunes, 18 de Junio de 2018 19:07
 

IMPORANTE: Información sobre el programa Xarxa Llibres y el cambio de curso

E-mail Imprimir PDF

Os comunicamos que, próximo el fin del curso escolar 17/18, debemos puntualizar las acciones a desarrollar sobre la “Xarxa de llibres” .

1.- PARTICIPACIÓN EN LA “XARXA DE LLIBRES” PARA EL CURSO 18/19.

- ALUMNADO QUE YA HA PARTICIPADO EN EL CURSO ANTERIOR (2017-2018). Requisitos para participar en el curso 2018-2019:

1. Estar matriculado, en el curso 2018-2019, en un centro participante (en las enseñanzas incluidas en el programa)

2. Entregar EL LOTE COMPLETO DE LIBROS DEL CURSO 2017-2018, a la finalización del curso escolar.

ESTE ALUMNADO, NO HA DE PRESENTAR SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN, YA QUE SE MANTIENE LA CONDICIÓN, SIEMPRE QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ENUMERADOS.

 

-ALUMNADO NO PARTICIPANTE EN EL CURSO 2017-2018. Requisitos para participar en el curso 2018-2019:

1. Estar matriculado, en el curso 2018-2019, en un centro participante (en las enseñanzas incluidas en el programa).

2. Presentar la solicitud de participación en el programa, en el plazo indicado.

3. Entregar EL LOTE COMPLETO DE LIBROS DEL CURSO 2017-2018, a la finalización del curso escolar.

 

2.- PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN . ALUMNADO PARTICIPANTE POR 1ª VEZ:

- Modelo de solicitud electrónica, disponible en: Web de la Conselleria Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el enlace: http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

- Plazo de presentación: Período Ordinario: del 13/06/2018 hasta el 20/07/2018

- Lugar de presentación: Se entregará, firmada por las familias, en el centro donde el alumno está matriculado en el curso 2017-2018.

 

3.- ENTREGA DE LOS LIBROS Y MATERIAL CURRICULAR DEL CURSO 2017-2018

- Para los alumnos que hayan superado positivamente todas las áreas del curso en la evaluación final de junio:

Los libros se deberán entregar en el centro el día 20 de junio de 2018 al tiempo que se viene a recoger las notas. Los tutores y el profesorado ayudante comprobarán que está todo EL LOTE COMPLETO DE LIBROS DEL CURSO 2017-2018. Si no fuera así, el alumno será dado de baja como participante en el banco de libros. En este sentido hay que tener en cuenta lo que se indica en el artículo 10.2 de la Orden 26/2016: "El deterioro de los materiales por mala utilización o la pérdida de estos supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del alumno o alumna, de reponer el material deteriorado o extraviado.”

En el caso de tener que reponer un libro extraviado o deteriorado pueden optar por la compra del ejemplar, si lo hay o, en su caso, la presentación de un recibo de la librería “Helene” (C/ Ingeniero José Sirera, 37 de Sant Marcel.lí) como que el libro está encargado y pagado. Dicho recibo se presentará junto con el modelo “Documento de entrega de libros y material curricular” rellenado, impreso y firmado. El modelo está disponible en la Web Conselleria Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el enlace: http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

 

- Para los alumnos que vayan a pasar al curso siguiente como resultado de la evaluación extraordinaria de julio:

Los libros se deberán entregar en el centro al tiempo que se viene a recoger las notas. Los tutores y el profesorado ayudante comprobarán que está todo EL LOTE COMPLETO DE LIBROS DEL CURSO 2017-2018. Si no fuera así, el alumno será dado de baja como participante en el banco de libros. El procedimiento a seguir es el mismo que el explicado en el punto anterior.

 

Última actualización el Viernes, 15 de Junio de 2018 11:05
 

Llistats admissió ordinària FPB curs 2018-19

E-mail Imprimir PDF

Hui s'han publicat els llistats d'admissió ordinària per a la FPB per al curs 2018-19.

En el document adjunt podeu veure la resta de llistats (no admessos, exclosos...).

icon Admision ordinaria fpb 1819 (990.84 kB)

 


Página 1 de 16